Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Continuïteit en een gezond rendement zijn de uitgangspunten voor M.J. van Riel. Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (KVGM) krijgen daarom hoge prioriteit bij de bedrijfsvoering van M.J. van Riel.

Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en die van derden, dan wel concessies te doen op de belasting van het milieu.

Wij eisen van alle medewerkers tijdens hun werkzaamheden een actieve rol op het gebied van KVGM. Onze medewerkers zijn gehouden aan de vastgelegde procedures en werkinstructies. Zij worden geïnstrueerd, getraind en gestimuleerd om de negatieve gevolgen tijdens werkzaamheden voor hun gezondheid, veiligheid, welzijn en voor het milieu uit te sluiten.

 

Certificering

M.J. Van Riel B.V. is een NEN-EN-ISO9001:2008, NEN-EN-ISO14001:2004, VCA-Petrochemie gecertificeerd bedrijf.

Het KVGM-zorgsysteem is een integraal zorgsysteem welke, in overeenstemming met ISO-9001, ISO-14001, VCA-P, minimaal voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving en is bedoeld om binnen de onderneming bedrijfsprocessen helder en eenduidig te maken naar zowel eigen medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.

M.J. van Riel doet waar mogelijk meer dan wat wettelijk verplicht is, maar bij alle vrijwillige maatregelen zullen de inspanningen in een gezonde relatie tot het te behalen nut moeten staan. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen, die ook effect sorteren op de gebieden van veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie, prioriteit krijgen.

 

Mijn Hein

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuzaken is meer dan het naleven van regels. Het gaat met name om bewustzijn en gedrag. Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen, zodat onze medewerkers en die van derden aan het einde van de dag veilig en gezond huiswaarts kunnen.

In 2015 is M.J. van Riel B.V. gestart met de gedragscampagne Hein. Hein is ontwikkeld door Arbeid- en Organisatiepsychologen Jules Heijneman en Kim Reuser en werkt aan een cultuur waarin elkaar aanspreken op gedrag en het bespreekbaar maken van lastige situaties normaal en geaccepteerd is.

Iedereen heeft een eigen Hein waardoor iedereen Hein (h)erkent. Hierdoor vindt Hein gemakkelijk draagvlak binnen alle lagen van de organisatie en heeft het een sterk verbindende factor. Kortom

via een open cultuur naar permanente proactieve verbetering.

 

Kunnen we u helpen?

Neem contact op met het KVGM-bureau, bel +31(0)13 458 21 21 of stuur ons een mail.

Terug naar boven